Zaznacz stronę

Fałszowanie sprawozdań finansowych i ogólnie rzecz biorąc, kreatywna księgowość, to wyjątkowo poważny problem zaburzający działanie nie tyle samego podmiotu dokonującego fałszerstw, co wszystkich jego klientów, partnerów i konkurentów, a nawet innych szeroko rozumianych aktorów działających na rynku obsługiwanym przez nieuczciwy podmiot. Dlatego właśnie osoby potrafiące wykrywać tego rodzaju nielegalne działania są bardzo cenione na rynku pracy. Sprawozdawczość finansowa jest skonstruowana tak, by zawsze prezentować prawdziwy obraz każdego przedsiębiorstwa i jeśli tylko prowadzona jest zgodnie z zasadami sztuki, zawsze spełnia swój cel. Wszelkie fałszerstwa da się wykryć. Trzeba jedynie wiedzieć, jak to zrobić. Właśnie w celu przekazania wiedzy na tym polu PKF organizuje specjalistyczne szkolenia.

Sposoby dokonywania manipulacji

W ramach szkolenia każdy uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z:

 

technikami manipulacji danymi w bilansie
sposobami zniekształcania przychodów i kosztów
pozna praktyczne techniki fałszowania obrazu danego podmiotu poprzez kilka drobnych zmian w kluczowych pozycjach bilansowych
uzyska zdolność do dokładnego zrozumienia relacji pomiędzy sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z działalności

Kreatywna rachunkowość jest skuteczna, ponieważ dla laika jest ona nie do odróżniania od w pełni prawidłowych zapisów. Jednak dla kogoś, kto ukończył kurs PKF, pewne zależności stają się wyraźnie widoczne. Metody fałszowania sprawozdań finansowych są kreatywne, ale zazwyczaj prowadzone są w oparciu o wypróbowane w innych podmiotach zabiegi, przez co wystarczy tylko wiedzieć czego szukać, by łatwo to odnaleźć.

Kondycja jednostki oraz obszary krytyczne

Szkolenie PKF nastawione jest na maksimum wiedzy praktycznej. Wiedza przekazywana jest głownie metodą analiz case study, czyli rozpatrywania konkretnych przypadków. Wszystko oczywiście zawsze zaczyna się od teorii, uwarunkowań prawnych i standardów rachunkowości, ale zaraz potem następuje przejście do bardzo konkretnych dokumentów firm.

Uczestnik szkolenia uczy się oceniać kondycję jednostki poprzez sprawozdanie finansowe i dowiaduje się, w jaki sposób najczęściej prowadzona jest tutaj manipulacja. W dalszej kolejności badane są obszary krytyczne dokumentacji, czyli bilans oraz zestawienia przychodów i rozchodów. W dokumentach tego typu pojawiają się uproszczenia, pominięcia, z pozoru niewinne błędy lub zwyczajne nadużycia. Kursant, niczym detektyw, śledzi ich źródło i wyczytuje pomiędzy wierszami realny powód ich zaistnienia wykrywając w ten sposób fałszerstwa, znajdując ukryte koszty czy nieprawidłowe, nierozliczone przychody.

Poza głównymi obszarami krytycznymi istnieje też wiele drugorzędnych pozycji, gdzie mogą pojawiać się nieprawidłowości, m.in. cash flow. Także one są rozpatrywane.

Całość szkolenia daje nowe spojrzenie na kwestie, które przez kursanta były już znane, dzięki czemu oferowana wiedza jest łatwo przyswajalna, a nabywane umiejętności stają się często intuicyjne.